Bengkel Bersama Komuniti Sumber Terbuka Malaysia 2017

A.  SESI PEMBENTANGAN

      Sesi 1 : Open Source Development and Capabilities Programme (OSDeC)                                          

                  Oleh Puan Hanissull Jalis binti Md Yusof, MAMPU [Muat Turun]

      Sesi 2 : Open Source Driving Digital Workplace Collaboration                                                            

                  Oleh Encik Sanjay Willie, Komuniti Sumber Terbuka [Muat Turun]

      Sesi 3 : Perkongsian Pelaksanaan Konsep Open Office di Jabatan Peguam Negara                                   

                  Oleh Encik Abdul Hadi bin Hamzah, Jabatan Peguam Negara [Muat Turun]

      Sesi 4 : Digital Workplace Experience di Telekom Malaysia                                                               

                  Oleh Encik Engku Fariez bin Engku Azahan, Telekom Malaysia [Muat Turun]

 

B.  SESI PERBINCANGAN KUMPULAN

     Tajuk : Integrated and Collaborative Digital Workplace

     1.  [Muat Turun]  Pembentangan Kumpulan 1

     2.  [Muat Turun]  Pembentangan Kumpulan 2

     3.  [Muat Turun]  Pembentangan Kumpulan 3 

     4.  [Muat Turun]  Pembentangan Kumpulan 4

 

C.  SESI TECHNOLOGY UPDATE / BIRDS OF A FEATHER (BoF)

     1.  [Muat Turun]  High Performance Digital Workplace - Open Access Open Data

     2.  [Muat Turun]  Internet of Thing (IoT) - What for the Government 

     3.  [Muat Turun]  Shifting Paradigms 

     4.  [Muat Turun]  Microservices & gRPC 

     5.  [Muat Turun]  The Open Source - Digital Workplace Platform 

     6.  [Muat Turun]  Perkongsian Chambers Virtual Office (CVO)