Malaysia Open Source Conference 2017 MOSC MY

Persidangan akan diadakan pada 16 - 20 Mei 2017 di Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Maklumat lanjut boleh diperolehi di portal MOSC MY.


Return
Mar 9, 2017 Category: General Posted by: Administrator
Previous page: Joomla Day Malaysia 2017 Next page: Objektif OSDeC