Joomla Day Malaysia 2017

News

Malaysia Open Source Conference 2017 MOSC MY

Posted by: Administrator Category: General

Persidangan akan diadakan pada 16 - 20 Mei 2017 di Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Maklumat lanjut boleh diperolehi di portal MOSC MY .

Bengkel Bersama Komuniti Perisian Sumber Terbuka 2016

Posted by: Administrator Category: General

Pihak MAMPU akan menganjurkan Bengkel Bersama Komuniti Perisian Sumber Terbuka 2016 pada 8 - 9 November 2016 bertempat di Klana Resort, Seremban Negeri Sembilan. Objektif bengkel ini adalah untuk mendapatkan pandangan dan input bagi mengenalpasti keperluan untuk menetapkan halatuju Program Perisian Sumber Terbuka Sektor Awam sehingga tahun 2020 dan membentuk kerjasama dan persefahaman antara sektor awam, komuniti perisian sumber terbuka dan industri ICT. Sebarang pertanyaan mengenai bengkel ini boleh menghubungi: a.  Puan Hanissull Jalis binti Md. Yusof (Tel: 03 887 25164 / Emel: hanissull@mampu.gov.my) b.  Puan Ruziah binti Mokhtar (Tel: 03 887 25054 / Emel: ruziah@mampu.gov.my) c.   Encik Adam Muhammad Richard (Tel: 03 887 26259 / Emel: adamrichard@mampu.gov.my)  

<< <Page 2 of 2
Next page: Latar Belakang OSS