Bengkel Bersama Komuniti Sumber Terbuka Malaysia 2016

News

Malaysia Open Source Conference 2017 MOSC MY

Posted by: Administrator Category: General

Persidangan akan diadakan pada 16 - 20 Mei 2017 di Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Maklumat lanjut boleh diperolehi di portal MOSC MY .

Previous page: Senarai Ahli Next page: Hari Pertama